Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet,
którzy nie radzą sobie z piciem alkoholu.
Są to ludzie w różnym wieku o różnych statusach społecznych oraz wyznaniach.
Łączy nas wspólny problem jak przestać pić i poprawić jakość swojego życia,
odnowić relacje z ludźmi oraz zacząć żyć szczęśliwie bez alkoholu.