• Nie rejestruje uczestników,
  • Nie angażuje się w badania, ani ich nie finansuje,
  • Nie włącza się do jakichkolwiek komisji czy agend społecznych,
  • Nie śledzi ani nie kontroluje swoich uczestników,
  • Nie stawia diagnoz lekarskich i nie udziela porad psychiatrycznych,
  • Nie daje leków i nie zapewnia zwolnień lekarskich, usług pielęgniarskich, sanatoryjnych, zatrudnienia,
  • Nie oferuje usług religijnych,
  • Nie pomaga w sprawach mieszkaniowych, życiowych, finansowych czy socjalno-bytowych,
  • Nie udziela porad rodzinnych ani zawodowych,
  • Nie obiecuje nikomu rozwiązania problemów życiowych