Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików. Program Zdrowienia, oparty na 12 Krokach AA, jest zbudowany na prostym założeniu, że jeden alkoholik rozmawia z drugim. Jest sugerowanym sposobem zdrowienia z alkoholizmu i jego skutków.

Krok Pierwszy
Krok Pierwszy
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się …
Krok Drugi
Krok Drugi
Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek …
Krok Trzeci
Krok Trzeci
Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak …
Krok Czwarty
Krok Czwarty
Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną …
Krok Piąty
Krok Piąty
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów …
Krok Szósty
Krok Szósty
Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru …
Krok Siódmy
Krok Siódmy
Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki …
Krok Ósmy
Krok Ósmy
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im …
Krok Dziewiąty
Krok Dziewiąty
Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, …
Krok Dziesiąty
Krok Dziesiąty
Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów …
Krok Jedenasty
Krok Jedenasty
Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak …
Krok Dwunasty
Krok Dwunasty
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym …

Wersja po 47. Konferencji Służby Krajowej AA