Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików.

Tradycja Pierwsza
Tradycja Pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia …
Tradycja Druga
Tradycja Druga
Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, …
Tradycja Trzecia
Tradycja Trzecia
Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia …
Tradycja Czwarta
Tradycja Czwarta
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które …
Tradycja Piąta
Tradycja Piąta
Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż …
Tradycja Szósta
Tradycja Szósta
Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym …
Tradycja Siódma
Tradycja Siódma
Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z …
Tradycja Ósma
Tradycja Ósma
Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb …
Tradycja Dziewiąta
Tradycja Dziewiąta
AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć …
Tradycja Dziesiąta
Tradycja Dziesiąta
Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię …
Tradycja Jedenasta
Tradycja Jedenasta
Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; …
Tradycja Dwunasta
Tradycja Dwunasta
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady …