Literatura AA w języku polskim dostępna jest w sklepie internetowym AA UK oraz sklepie fundacji Biura Służb Krajowych BSK. Linki poniżej

https://www.alcoholics-anonymous.org.uk/Shop/Categories/Products/Polish

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami:

kolporter@intergrupamidlands.co.uk

Strona fundacji Biura Służb Krajowych BSK.

https://sklep.aa.org.pl

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie: wydawania i kolportażu literatury AA, biuletynu “Zdrój”, znaczków, pamiątek i medali opatrzonych symbolem – znakiem Anonimowych Alkoholików.